Trykkimpregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke

Impregnert trevirke fra Byggmax. Dette gjør det velegnet til bruk der holdbarheten er ekstra viktig. Trykkimpregnert tre har betydelig økt holdbarhet i forhold til ubehandlet tre.

Vanligvis trykkimpregnerer vi med kobbersalter (Cu). I Norden finnes det en frivillig kontrollordning for trykkimpregnert tre. Kvalitetskravene harmoniseres av Nordisk Trebeskyttelsesrå NTR.

Kontrollert, trykkimpregnert tre deles inn i fire nordiske kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet. De fire klassene betegnes med bokstavene: M, A, . Kobbersalt er fremdeles tillatt og brukes i dag i nesten prosent av alt impregnert trevirke. I tillegg blir det benyttet noe kreosot og oljeløste impregneringsmidler med metallfrie soppdrepende midler, såkalte fungicider. I kjølvannet av restriksjonene mot CCA har det kommet nye, alternative midler på det norske markedet.

KUNNSKAP Bufret Lignende IMPREGNERING. Spørsmål : Vi har kjøpt et lekeapparat til hjemmebruk som består av trykkimpregnert materiale. Jeg har etter det fattet stor interresse for temaet trykkimpregnert trevirke – og er noe bekymret. Jeg har prøvd å undersøke hvilke stoffer som er brukt til behandling, og fått til svar at Tanalit og Volumanit er brukt til .

Kreosotbehandlet trevirke er innsatt med tjære og blir blant annet brukt til jernbanesviller, telefonstolper og . Tenkte å bygge en kasse av mitt varierte utvalg trykkimpregnerte lekter, kle med barkduk, fylle med jord – så kan de plante så mye kaninmat de gidder. Men hvordan skal disse materialene etterbehandles, og hvor lenge må man egentlig vente før de kan males? Før i tiden het det at du burde vente et år fra det impregnerte trevirket var satt opp til du begynte å male eller beise det. Det skal behandles som farlig avfall. Selv om treverket er impregnert, har det godt av ekstra beskyttelse, men dersom du akkurat har satt fra deg hammeren, kan du puset lettet ut: Før du starter, må du passe på at det er helt tørt.

Nytt, trykkimpregnert treverk må tørke et par måneder i sommer og sol, før det er tørt nok til å behandles med maling, . Det finnes miljøvennlige alternativer til trykkimpregnert tre for værutsatte konstruksjoner. Her får du en oversikt. Dersom materialet er helt nytt, kan det med fordel få stå og tørke litt, men . Mye av det impregnerte trevirket som leveres som avfall i. Gammelt (trykk) impregnert trevirke kan inneholde CCA (kobber og verstingstoffene krom og arsen) og tjærestoffet kreosot.

Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og kan gi sterke allergiske reaksjoner ved hudkontakt. Nytt treverk: Treverket skal være rent, fast og tørt. Eventuelle rester ev impregneringsvæske spyler du av med vann sammen med bruk av en stiv børste. La gulvet tørke noen dager før behandling. Slik utnyttes energien uten at giftige avgasser slipper ut i naturen.

OBS: Må ikke brennes.

Røyk og aske fra impregnert trevirke er giftig. Krom- eller arsenbehandlet trevirke (CCA- impregnert trevirke ). Det er forbudt å importere, eksportere og omsette krom- eller arsenbehandlet trevirke. Eksisterende konstruksjoner med CCA- impregnert trevirke kan fortsatt brukes.

Brukt trevirke kan bare gjenbrukes i næringsvirksomhet for nærmere spesifiserte bruksområder.