Særkrets

Særkrets

Det er lurt å samarbeide om felles utfordringer. For å få til dette forsøker idrettskretsen . Kretser (med lag fra kun Vestfold ). Grunntilskudd gis til de særkretsene som har et demokratisk valgt styre regionalt med ansvar for aktiviteten i Nordland. Til særkretser med mer enn lag fordeles ytterligere .

Deres oppgave er å fremme samarbeid mellom særkretsene og de enkelte idrettslagene, samt mellom idrettens organisasjonsledd og alle øvrige fylkeskommunale instanser og aktører i fylket med ansvar for idrett og fysisk aktivitet. Videre skal idrettskretsene drive med veiledning overfor idrettslag i fylket i økonomiske, . Organisering av norsk idrett. Idrettslag og særforbund er NIFs medlemmer. Statlige, fylkeskommunale og kommunale organisasjoner. Private bedrifter og organisasjoner.

Frivillige organisasjoner – f. Lovnormen gjelder for særkretser og regioner.

Med region menes sammenslåtte særkretser og særkretser som har et geografisk område som er større enn et fylke. I lovnormen brukes særkrets som et felles begrep for både særkrets og region. Særkretser kan dannes i geografiske områder med minimum fem klubber. Særkretsene er et ledd mellom klubbene og særforbundet (Rugbyforbundet).

NIFs regelverk gjelder for idrettskretsen uavhengig av hva som. Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Den norske idrettsmodellen. Inge Andersen, Generalsekretær NIF.

Norges største frivillige organisasjon – en folkebevegelse. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. De særidrettene som har aktive innspill i gjeldende liste har fått disse lagt inn i vedlagte mal.

Vedlagt følger i tillegg gjeldende prioritetsliste for alle anleggsbehov, inkludert planlagte skoleanlegg. Det kan være anlegg i lista som er aktuelle for særidretten å prioritere, men som foreløpig ikke er kommet som . Søknadsfristen for å søke om momskompenasjon går snart ut – søknadsfrist er 1. Har dere husket å søk om vare- og tjenestekompensasjon? Region Nord-Norge er den 9.

Ishockey i Norge og omfatter Finnmark, Troms og Nordland. Lagene som er underlagt denne region er: Tromsø Hockey, Kirkenes Puckers, . Et ledd i reglementet er forvaltning av treningsti nedenfor står praksis som vil .