Særforbund definisjon

Særforbund definisjon

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) består av særforbund , idrettskretser, 3idrettsråd og 12. Angår alle de særforbundene som deltar i konkurranseidrett innenfor i et internasjonalt særforbund. Samlet måloppnåelse for olympiske, ikke- olympiske og paralympiske idretter.

Norges golfforbund og Norges basketballforbund (Jan Henrik Parmann) foreslår: Kravene til samlet måloppnåelse skal gjøres på objektive . Organisering av norsk idrett.

Statlige, fylkeskommunale og kommunale organisasjoner. Private bedrifter og organisasjoner. Frivillige organisasjoner – f. Kapittel 6: Særforbund. Den eller de som vil stille. Om laget gjennom sitt navn viser at det dekker flere kommuner, må det definere hvilken.

Når et idrettslag er stiftet, sendes søknad om medlemskap i NIF og aktuelle særforbund , bilagt med lagets lov, til den . I norske idrettsklubber, særforbund og kretser jobber voksne, unge og barn frivillig og.

Pengestrømmene i idrett og samfunn. Følg pilene i ulike retninger. Hvilke pengestrømmer er mest aktuelle for deg? Flagestad økonomi definisjon.

Hvordan idrettens økonomi endrer seg og hvilke konsekvenser har disse endringene? Særforbund og idrettskretser: inntekter fra konkurranser, TV-rettigheter, leieinntekter, . Den automatiske rapporteringen vil alltid telle opp antall medlemmer fra nivået Klubb, og antall aktive medlemmer fra nivået Gren. Her finnes en nærmere definisjon av . Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære . Norsk idrett har de siste ti årene gjennomført en stor organisatorisk prosess.

Fra at idrett for funksjonshemmede i stor grad ble organisert i egne forbun har nå særforbundene i norsk idrett tatt ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lag. Med funksjonshemmede menes: . Våre særforbund har et operativt aktivitetsansvar for funksjonshemmede i idretten. Innen breddeidretten støttes særforbundene gjennom NIF sine sentrale og regionale fagkonsulenter, og i toppidretten.

Denne teksten gir en nærmere orientering om praktiseringen av regelverket for kategorien utøvere definert som internasjonale toppidrettsutøvere og eventuelt utøvere som deltar i internasjonale konkurranser som definert av det internasjonale særforbundet. Forholdet til internasjonalt særforbund og internasjonal . Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse.

Investeringer holdes utenom. Med hovedaktivitet mener man her avdelinger i laget som er medlem av et særforbund , f. Definisjon kostnader: Alle kostnader til drift! For hver hovedaktivitet skal man . Norges Bandyforbunds regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. NIFs definisjon av idrett.

Sammen om de store prestasjonene. Lede og trene best i verden. Olympiatoppens visjon, formål og filosofi. Trening og forberedelser i verdensklasse. Internasjonale toppresultater.