Norges bergarter

Norges bergarter

Liste_over_bergarter Bufret Lignende Oversett denne siden Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter , i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv (E), magmatisk (Ma), metamorf (M) eller sedimentær (S), og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet. For de eruptive størkningsbergartene oppgis det hvorvidt de er felsiske eller . Gneis er også den mest alminnelige bergarten i gamle grunnfjellsområder på . Bergarter , de faste materialer som jordskorpen er bygd opp av.

Enkeltbestanddelene av bergartene er oftest krystalliserte mineraler, men glass og organisk materiale forekommer også.

I geologisk betydning er leire, sand og grus også bergarter , selv om de helst betegnes jordarter. Petrografi er vitenskapen . Den er en grunnfjellsbergart og en rest av et prekambrisk kontinent som kalles Det baltisk skjold. Norges vanligste bergart er gneis. Gneis kan ha opprinnelse i både sedimentære og eruptive bergarter og er endestasjonen for disse bergartsgruppene når de metamorfoseres. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Skiløpere bruker løypekart, og geologer bruker berggrunnskart for å lese av hvilke bergarter som finnes i et område.

Disse kart kan kjøpes fra NGU for henholdsvis kr. Denne grensa følger omtrent . Gneis er den aller mest vanlige bergarten eller bergartsgruppen i Norge. I Møre og Romsdal er den helt dominerende, og dette fylket ligger da også sentralt i Det nordvestre gneisområdet i den kaledonske fjellkjeden. Gneisens sammensetning og struktur kan veksle innen vide grenser, men de hører alle . Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter : sedimentære, magmatiske og.

Også når det gjelder bergarter er det de eldste som er mest interessante. Vi kan skille mellom disse fem ulike geologiske områder i Norge. Grunnfjellsområdene ( bergarter fra jordas urtid).

Kambrosilurområdene ( bergarter fra oldtiden). Den kaledonske fjellkjeden ( bergarter som er sterkt påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldningen midt i oldtiden). Publisert: Kristiania : Alb. Store deler av Oslo er bygget på alunskifer, en bergart som kan være skadelig for bygninger, miljø og mennesker.

Her finner du læringsmoduler og andre nettressurser relatert til mineraler og bergarter. Det finnes mange forskjellige sammensetninger og dermed mange forskjellige bergarter. Det er et spennende felt for de som ønsker å bevege seg inn på det.

Gabbroene i Jotunheimen er en del av det såkalte Jotundekket som ble transportert nesten 3kilometer mot øst. Andersen forteller at skyvedekket .

Torgeir Garmos bok om bergarter og mineralerer ett unntak og er verdt å ta en kikk på for den som er interessert i (norske) mineraler. Norge har til og med en nasjonalbergart.