Metallfeber

Metallfeber

Metallfeber er en influensalignende sykdom som kjennetegnes ved feber, muskelsmerter, frysninger, kvalme og slapphet. Sykdommen kan oppstå etter å ha blitt utsatt for røyk fra en rekke metaller, eksempelvis sink- og kadmiumrøyk. Metallfeber , influensalignende sykdom som kan oppstå etter innånding av metallrøyk og metalldamper.

Den best kjente årsaken er sink (sinkfeber), men flere andre metaller kan også forårsake tilstanden. Metallfeber ses etter inhalasjon av metalldamp, der metallet er varmet til over smeltepunktet og det er dannet aerosoler (røyk) av oksydert metall.

Ikke alle metaller kan forårsake denne tilstanden og galvaniserte metaller er de mest sannsynlige gjerningsmennene. Pasienter inhalerer magnesiumoksid og sink oksi både kjente luftveisirritanter,. De fleste sveisere vil på et tidspunkt i sin karriere utføre en sveis på galvanisert stål og møte Galvanize forgiftning eller metallfeber. Galvanisere forgiftning er en kortvarig reaksjon til overeksponering av sinkoksyd.

Sinkoksyd er produsert når stålets . Pasienten inhalerer magnesiumoksid og sinkoksi både kjente luftveisirritanter, og kan . Et annet kjent, og slett ikke ufarlig, problem i bransjen er metallfeber – en influensalignende tilstand som skyldes forgiftning på grunn av metalloksider i sveiserøyken. Lidelsen kan medføre lungeforandringer og øke risikoen for infeksjoner.

De tre som er døde av lungebetennelse fikk først metallfeber. Ved lodding er det særleg utvikling av røyk frå loddetråden, gassar og røyk frå loddemidla (flussmidla) og gassar frå loddeflammen som kan føre med seg helsefare. Den største helsefaren er metallfeber , som oppstår som følgje av eksponering for sink- eller kadmiumrøyk. Skadeverknader kan også oppstå ved eksponering . Var uvel flere dager før han ble innlagt med lungebetennelse i desember 96.

Røkte i tyveårsalderen, men ikke senere. Kronisk tørrhoste, metallfeber flere . Wergeland nevner spesielt det som på folkemunne blir omtalt som metallfeber eller sveisefeber. Dette arter seg som en kortvarig influensalignende tilstan og er forårsaket av metallrøyk. Det har vært en tendens til å bagatellisere dette som man regner som ufarlig og som en del . Irritasjon i nese og hals.

Sinkfeber eller metallfeber. Sveising og sliping på galvanisert materiale. Forsvarets eksperter tror metallfeber er årsaken til alvorlige helseplager med nytt gevær. Metallfeberen som plager de norske skytterne etter at forsvaret byttet ut sin stridsammunisjon med såkalt miljøammunisjon har fått langt alvorligere konsekvenser for sivilbefolkningen i krigsrammede områder verden over.

Symptomer ved arbeid med sveising.

RIGTIG SIDE: Soldat Arne Ashem demonstrerer hvordan man beskytter seg mot den alvorlige formen for metallfeber. Vi har lenge visst at det er mennesker som dreper, ikke geværer, forteller forsvarsanalytiker Jone Lura fra sitt kontor på Akershus festning. Norske soldater risikerer både metallfeber og forgiftning. Den nye miljøammunisjonen er sannsynligvis årsaken til at norske soldater er blitt syke, mener Forsvarets forskningsinstitutt.

I en foreløpig utredning konkluderer Forsvarets eksperter med at såkalt metallfeber trolig er årsaken til helseplagene, skriver Dagbladet. Flere soldater er blitt syke etter å ha brukt .