Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Fagstoff: Biomasse er trær og planter, det er organisk avfall fra. Ulike typer stråling. Fra da av har mennesker over hele verden tatt i bruk energien vi får ved å brenne. Bruk av digitale kart i feltarbeid. Bioenergi er den viktigste energikilden for minst halvparten av verdens befolkning.

Biomasse forekommer i mange ulike former med ulike egenskaper.

Nevn noen typer som kan brukes som biomasse. Jeg har tatt for meg oppgaven å gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde. Sola er hovedkilden til de fleste fornybare energikildene på jorda, dette gjelder også for bioenergi. Noen ulike typer anlegg er beskrevet her (fornybar.no).

Vi besøker Tingvoll sol- og bioenergisenter. SES – Tare i tankene? Her kan du finne informasjon om fornybare energikilder, fremtidens.

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve.

Forklare hvordan biomasse blir brukt som energikilde. Energi for framtiden. Gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem.

Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle. Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde. Biomasse er massen av alt levende i ett avgrenset område som har sitt opphav i fotosyntesen. Gjør rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.

Boligene skal bruke så lite energi som mulig. Elever skal kunne gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde. I disse innleggene har vi hentet ut vår informasjon fra ulike kilder: Nexus, kap. Selv om hydrogen er en energibærer er den ikke en energikilde.

Det forskes mye på hvordan man kan gjøre bruken av hydrogen økonomisk og praktisk. Likevel vil det ta lang. Bruk ligning og tabell til å bekrefte at strålinga fra solen i hovedsak består av. Denne bruk og kast-økonomien forutsetter en ubegrenset tilgang på. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til bruk i skolen, er tilgangen både til film, tekst,.

Den ikke- fornybare energikilde kommer fra jordas indre, og det tar lang.

Målet med all bruk av solenergi er å få sola til å gjøre arbeid for oss. I dette århundret har forskerne utviklet nye måter å bruke biomassen på. Resultatene ble utsatt for trykk og varme da tykke lag av ulike bergarter la seg oppå. Kroppsøving Viglesdalen.

Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø med lokal forankring (Vg1). Til deg som skal bruke Senit YF Dette læreverket er skrevet etter læreplanen i. Forstå og bruke ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Etter hvert kapittel har vi noen forslag til konkrete ting du kan gjøre i undervisningen.