Boring gjennom vei

Boring gjennom vei

Boring Under Vei – boring under vei , boring , boringsarbei brønnboring,. Lønnsomhet Vi har godt utstyr for veigjennomboring med boreutstyr for hull inntil 3mm. Her er det ofte lønnsomt og bore et egnet hull i . Hindringer, Ledningstraseer. Vil gjennomboring lett la seg gjennomføre.

Styrt boring i løsmasser (san silt, leire) muliggjør etablering av nye rør uten.

Borelengdene kan være alt fra noen få meter under en vei eller en hage til. Det tilføres spylevann gjennom rymmekrone for å drive boreslammet ut langs med . Eventuelt noen som vet hva det koster ca . Vi utfører boring for vann og avløp, og el- gjennomføringer under vei eller gjennom fjell. Denne typen boring kan utføres i fjell eller i løsmasser . Det er en boremaskin som kan bore inntil 1meter hull opptil. Kjører man for hardt, så risikerer man å sette dyrt utstyr fast under veien.

Målsetting vår er til enhver tid å ha fornøyde kunder gjennom å utføre . Det er Harstad-firmaet Vei – og anleggsboring som utfører arbeidet i Harstad.

Onsdag formiddag var Idar Holand og daglig leder Arne Leif . Vi er eksperter på styrt boring under veier, elver eller andre steder hvor det er vanskelig og kostbart å benytte konvensjonell graving. Skal du legge rør eller kabler gjennom vei eller krysse et fjell, er horisontalboring mange ganger det eneste alternativet. Sidene er under utvikling. Det bores med foringsrør igjennom løsmassen så langt ned i fjellet av.

Gjennom hullet skal Fet-kloakken sendes. Mira) som har hyret inn Sande-firmaet Kjeldaas AS til å bore tre hull under Glomma. Hålogaland Brønn- og Energiboring AS har også godt utstyr for veigjennomboring med boreutstyr for hull inntil 2mm. En av metodene vi benytter er styrt boring i fjell som gjør at vi kan bore oss ned. Reglene gjelder også for boring eller pressing under vei , og føring av.

Boring med foringsrør gjennom løsmasser og inn i fjell for montering av. Utfordringen er å bore eller presse seg frem under jorden, treffe hovedvannledningen med høy presisjon og så legge inn og koble til rørene på . Horisontal- spesialboring. Tillatelse til graving i kommunale veiarealer og i park- og friområder, i samsvar med. Tiltakshavere bør gjennom denne samordningen vurdere. Det søkes med dette om å: Legge ny ledning.

Reparere gammel ledning bore. Mye enklere og billigere enn å grave opp veien.