Aktuator ventil

Aktuator ventil

Aktuator er et pådragsorgan som ved hjelp av elektrisk strøm, (strømstyrt) elektrisk. Den mekaniske bevegelsen kan brukes direkte, eller til å styre ventiler. Butterfly- ventil med elektrisk aktuator.

Hovedvekten av våre produkter relaterer seg til ventiler , aktuatorer og pneumatikk. Vi har vårt eget ventilverksted hvor vi påmonterer og funksjonstester aktuatorer til de ulike ventiler som for eksempel kuleventiler og dreiespjeldventiler.

KLIKK HER FOR SKISSETEGNING. Vi kan levere kuleventiler med elektrisk aktuator , med indikator og modeller med endrebryterkontakt sett , for bruk på luft,vann og væsker. Kuleventiler eller 3 . Alle aktuatorer er tilpasset å kunne operere en gitt ventil ved definerte.

Daher besteht der eigentliche Aktuator lediglich aus einer 2. Den kan også fjernstyres og monitoreres gjennom din PC. Innva el-aktutaor er robust og tåler å stå i vann.

Den kan derfor monteres på nedgravde ventiler , uten. Andre spenninger på forespørsel. For in nspenning mellom flenser. Tetning i EPDM eller VITON. Mand MActuator Mounted on V22 V29 V32 95.

Torque Motor Rücklauf- kraftstoffLPReturn Fuel Actuator Control Düse Fuel Jet. Vnom = nominell mengde ved fullt åpen ventil. Vmax = maximum mengde satt via rotasjonsbegrensning på aktuatoren. Aktuatoren er beskyttet mot overbelastning, trenger ingen endebrytere og stopper automatisk når den når endestopperen.

EVO SENSE Termostat anvendes for å kontrollere varmen i eks. Ventilen er designet for bruk . Der Aktuator ist mit einem Sensor zur Erfassung des momentanen Betriebszustandes. Dobbeltvirkende pneumatisk aktuator , justerbar pakkboks. ISO toppflens for aktuator eller som en komplett ventil med elektrisk aktuator.

Når en pneumatisk aktuator monterest på en ventil er det bestemte retningslinjer som følges, som standard. Standard montering for en pneumatisk aktuator.

Vores brede program inden for ventiler og aktuatorer dækker over reguleringsventiler med aktuator og spjældmotorer til bygnings automatik samt . Armatec leverer alle typer pneumatiske, hydrauliske og elektriske aktuatorer for alle typer ventiler. Vi designer og setter sammen den rette ventilpakken med . Reparasjon av fastkjørt eller treg ventil uten å ta ventilen ut av rørledningen. Demontering av aktuatorer i B-serien.

I denne gruppe findes alle de komponenter, som kan bygges på ventilen og derved opgradere den, så den opfylder det specifikke behov.